Бөлім

BRANCH OF RSE ON REM "NATIONAL CENTER OF EXPERTISE" CSEC MH RK IN ABAY REGION

Semey city, Sechenov lane, 9

8 (7222) 34-14-12

No.

Full name

Job title

Work phone

Email

1

Sambetbayev Aidar Adilkhanovich

Acting Director

8 (7102) 34-14-12

abay@nce.kz

No.

Full name

Job title

Branch

Work phone

Email

Address

1

Nesipbaeva Bakytgul Shyngyskankyzy

Head of the district office

Abay district office

8(72252)9-18-25

vko.abai@nce.kz

from Karaauyl,

st. Mukhamedkhanova,

32/2

2

Zhumakanova Gulnar Bekenovna

Head of Laboratory

Ayagoz district office

8 (72237) 3-38-64

vko.ayagoz@nce.kz

Ayagoz city,

st. Duysenova, 84

3

Bekbaeva Aiman ​​Mukhamedovna

Laboratory assistant

Borodulikha district office

8 (72351) 2-21-35

vko.boro@nce.kz

With. Borodulikha,

st. Middle, 66

4

Khamitova Altynay Amangeldinovna

I. about the head of the district office

Zharminsky district branch

8(777)153-04-18

vko.zharma@nce.kz

With. Kalbatau,

st. Dostyk, 136

5

Zhumataeva Altyn Temergalievna

Head of Laboratory

Kokpekty district branch

8 (72348) 2-23-33

vko.kokpekti@nce.kz

With. Kokpekty,

st. Kabanbay batyr, 69

6

Tilek Maygul Tilekkyzy

Head of the district office

Kurchatovsky district branch

8 (72251) 2-76-51

vko.kurchatov@nce.kz

Kurchatov,

st. Kurchatova, 9

7

Oskenbaeva Aiman ​​Muratkanovna

Head of the district office

Urjar district office

8 (72230) 3-22-13

vko.urzhar@nce.kz

Urjar village,

Abylai Khan Ave., 297

8

Beysenbaeva Aizat Adebietovna

Laboratory assistant

Aksuat district office

8 (72346) 2-10-36

aksuat@nce.kz

With. Aksuat,

st. Kabekova, 9

9

Kabdolina Raigul Zholomanovna

Head of the district office

Beskaragai district office

8 (72236) 9-05-48

vko.besqaragai@nce.kz

With. Beskaragay,

st. Pushkina, 2