Ұлттық сараптама орталығын аккредиттеу

Зертхана аккредитациясы тұтынушының зертхана жүзеге асыра алатын жұмыстардың сапасы мен құзыретіне сенімділігін қамтамасыз етудің маңызды механизмдерінің бірі болып табылады.

ҰСО зертханаларының филиалдық желілері келесі стандарттар бойынша аккредитациядан өткен:

  • МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынақ және калибрлік зертханалардың құзыретіне қойылатын  жалпы талаптар»;
  • ҚР СТ ISO 15189-2015 «Медициналық зертханалар. Сапа мен құзыреттілікке қойылатын талаптар».
  • Дезинфекция орталықтары келесі стандарттар бойынша сертификатталған:
  • ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»;