Бөлім

BRANCH of RSE ON REM "NATIONAL CENTRE OF EXPERTISE" CSEC MH RK

IN THE AKTOBE REGION

Aktobe, Aktyubinskaya str., 47/1

8 (7132) 53-85-56

Full name Position Work phone number Email
Director
8 (7132) 50-99-33
aktobe-obl@nce.kz
Zhanakhmetova Ayauly Aisagalievna Deputy Director
8 (7132) 50-99-34 dir.aktobe-obl@nce.kz

No. Full name Position Branch Work phone Email The address
1 Mukhambetova Liza Bazarbaevna Acting chief Aitekebi regional branch 8 (7133) 92-16-91 akt.aitekebi@nce.kz v. Komsomol, st. Zhibek Zholy, 16
2 Madinova Perizat Daurenbekovna chief Alga regional branch 8 (7133) 74-10-13 akt.alga@nce.kz Alga city, Ualikhanov str., 1
3 Abdualiev Nauryzbek Kudaibergenuly Boss Baiganinsky regional office 8 (7134) 52-31-44 akt.baiganin@nce.kz p.Karauylkeldi, Barak-batyr st., 37-3
4 Mazhkenova Zhanna Zhumaniyazkyzy Boss Irgiz regional branch 8 (7134) 32-17-01 akt.yrgyz@nce.kz Irgiz settlement, Zhurgenov str., 56
5 Bakhitov Darkhan Erkinovich Boss Kargaly regional branch 8 (7134) 22-25-67 akt.kargaly@nce.kz Badamsha village, Karyuka street, 1/A
6 Amangaliyev Beksultan Bisenbayuly Boss Khobdinsky regional branch 8 (7134) 12-11-57 akt.kobda@nce.kz Kobda village, S.Seifullin St., 49
7 Bazarkulova Didar Bazarkulovna Boss Martuk regional branch 8 (7133) 13-16-98 akt.martuk@nce.kz
Martuk settlement, Ozmitelya str., 8
8 Shakarov Serik Alimbaevich Boss Mugalzhar regional branch 8 (7133) 33-57-10 akt.mugalzhar@nce.kz Kandyagash, Temirzholshylar st., 1/B
9 Nugaeva Ainur Turebaevna Boss Temir regional branch 8 (7134) 62-31-30 akt.temir@nce.kz Shubar-kudyk village, Temirzholshylar street, 37
10 Kaldygulova Saltanat Serikkyzy Boss Will district branch 8 (7133) 22-11-32 akt.oiyl@nce.kz Uil village, Sherniyaz str., 62
11 Kazmukhamedov Seitzhan Seitovich Acting chief
Khromtau regional branch 8 (7133) 62-10-52 akt.hromtau@nce.kz Khromtau, Abay st., 11/A
12 Yrgenishbayeva Kalamkas Sidakyzy Boss Shalkar regional branch 8 (7133) 52-21-16 akt.shalkar@nce.kz Shalkar, Zhubanova st., 117