Бөлім

Branch of the RSE on the REM "National Center of Expertise" CSEC MOH RK

in Zhetysu region

g. Taldykorgan, 85A Slanov street

8 (7282) 41-91-43

Full name

Job title

Work phone

Email

Sydymanov Yergali Zhaksybekovich

Director

8 (7282) 41-91-33

zhetysu@nrchd.kz

Tanirbergenov Yerzhan Embergenovich

Deputy Director

8 (7282) 41-91-43

zhetysu@nrchd.kz

No.

Full name

Job title

branch

Work phone

Email

Address

1

Abulov Tenizbek Onerbekovich

Laboratory manager

Eskelda regional branch

8 (7283) 67-90-48

8 (7283) 40-04-27

eskeldi_scee@mail.ru

With. Karabulak,

he is Auezov, 5

2

Rysbekova Juldyz Suinbayevna

Laboratory manager

Karatal regional branch

8 (728342) 3-26-86 40-10-71

karatalskoe-ses@mail.ru

Ushtobe,

he is Ryskulova, 15

3

Nurgozhin Zamir Urazovich

Laboratory manager

Panfilov regional branch

8 (7283) 15-09-36

8 (7283) 40-10-75

Panfilov_scee@mail.ru

Zharkent, st. Zhansugurova, 103

4

Alshinbayeva Symbat Bolatovna

Laboratory manager

Aksu regional office

8 (7283) 22-20-23

8 (7283) 40-09-52

aksu.ses@mail.ru

With. Zhansugurova, st. Zheltoksan, 1

5

Smagulov Arman Maratovich

Laboratory manager

Sarkand regional branch

8 (7283) 92-13-63

8 (7283) 97-90-30

8 (7283) 40-10-78

sarkand_ses@mail.ru

Sarkand city,

he is Uncertainty, 124

6

Junisov Daulet Abdibekovich

Laboratory manager

Koksu regional office

8 (7283) 84-24-73

8 (7283) 40-10-74

koksu-ses@mail.ru

p. dance

st. Izmailova, 7

7

Abdoldinov Aidos Kairatuly

Laboratory manager

Alakol regional branch

8 (7283) 33-41-84

8 (7283) 40-09-44

alakol_csee@mail.ru

Usharal,

ul. Tole bi, 185

8

Jamalova Gulzayna Muratkyny

Laboratory manager

Tekeli city branch

8 (7283) 54-10-54

8 (7283) 40-10-73

tekeli-ses@mail.ru

Mr. Tekeli,

ul. Shamshi Kaldayakova, 43/2

9

Myrzaev Akjol Kanatovich

Laboratory manager

Kerbulak regional branch

8 (7284) 03-21-69

8 (7284) 07-90-19

kerbulak-ses@mail.ru

With. Saryozek

he is Ryskulova, 64