Бөлім

BRANCH RSE ON THE REM «NATIONAL CENTRE OF EXPERTISE» OF THE CSEC MH RK

FOR THE WEST KAZAKHSTAN REGION

Uralsk, D. Nurpeisova str., 19

8 (7112) 51-21-11

Full name Position Work phone number Email
Tanauov Madeniet Rashidovich Director
8(7112) 50-61-55 zko@nce.kz

Tikhonov Artyom Alexandrovich

Deputy Director
8(7112) 50-96-03 zko@nce.kz

No. Branch Job title Full name Work phone Email Address
1 Akzhaik district office Head Kozhakhmetova Sapargul Amankosovna 8(71136) 92-0-99 akjaik_zko@nce.kz Chapaev village, st. Lenina, 43
2 Bokeyordinsky district office Head of Laboratory Umarov Rustam Kubatullaevich 8(71140) 21-2-22 bokeiorda_zko@nce.kz p. Saykhyn, st. M. Begalieva, 2A
3 Burlinsky district branch Acting head of the laboratory Sadykova Feruza Azamatkyzy 8(71133) 21-9-66 burlin_zko@nce.kz Aksai, st. Sovetskaya, 83
4 Zhangalinsky district branch Head of Laboratory Shyntaev Berik Erzhanovich 8(71141) 40-0-11 zhangala_zko@nce.kz p. Zhanagala, st. Khalyktar dostygy, 69
5 Zhanibek district office Head of Laboratory Atoshev Bauyrzhan Altynbekovich 8(71135) 22-1-33 zhanibek_zko@nce.kz p. Zhanibek, st. Imanova, 167
6 Baiterek district department Head of Laboratory Bekzhanova Karlygash Uzakbaevna 8(71130) 23-3-08 perem_zko@nce.kz p. Peremetnoe, st. Zhenis, 16
7 Bayterek district department No. 1 Head of Laboratory Turmanov Malik Rashidovich 8(71131) 21-1-86 darinsk_zko@nce.kz p. Darinskoye, st. Konaev, 11
8 Kaztalovsky district branch Head of Laboratory Izimov Erbolat Ramazanovich 8(71144) 32-1-87 kaztalov_zko@nce.kz p. Kaztalovka, st. Imashev, 19
9 Karatobinsky district branch Head of Laboratory Temirgalieva Gulmira Kenesovna 8(71145) 31-1-03 karatobe_zko@nce.kz p. Karatobe, st. Nysanova, 10
10 Syrym district office Acting head of the laboratory Dzhumabaeva Aibala Utebaevna 8(71134) 31-2-90 syrym_zko@nce.kz p. Zhympity, st. Mendaliev, 22
11 Taskala district office Head of Laboratory Bekentaev Zhumagali Bekentaevich 8(71139) 21-8-62 taskala_zko@nce.kz p. Taskala, st. Mametova, 68
12 Terektinsky district branch Head of Laboratory Job vacancy 8(71132) 21-3-70 terekta_zko@nce.kz Fedorovka village, st. Zrelov, 10
13 Chingirlau district branch Head
Esbulatova Asemgul Isinamanovna 8(71137) 33-1-09 chingirlau_zko@nce.kz Chingirlau village, st. Kazakhstan, 20/a