13 июля 2020 года – день общенационального траура в Республике Казахстан

Loader icon загрузка
Аккредитация

Аккредитация

Зертхана аккредитациясы тұтынушының зертхана жүзеге асыра алатын жұмыстардың сапасы мен құзыретіне сенімділігін қамтамасыз етудің маңызды механизмдерінің бірі болып табылады.

ҰСО зертханаларының филиалдық желілері келесі стандарттар бойынша аккредитациядан өткен:

  • МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынақ және калибрлік зертханалардың құзыретіне қойылатын  жалпы талаптар»;
  • ҚР СТ ISO 15189-2015 «Медициналық зертханалар. Сапа мен құзыреттілікке қойылатын талаптар».
  • Дезинфекция орталықтары келесі стандарттар бойынша сертификатталған:
  • ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»;
  • ҚР СТ ИСО 14001 – 2006 (ISO 14001:2004) «Экологиялық менеджмент жүйелері, талаптар және пайдалану жөніндегі нұсқаулар».
  • Сапа саласындағы саясаты СС 9001-01-19

Установите приложение:
1) Откройте сайт в Safari
2) Нажмите сохранить
3) Добавить на экран домой