Ұлттық сараптама орталығының Алиментариус Кодексінің ведомствоаралық үйлестіру кеңесі

2014 жылғы 27 маусымдағы № 165 бұйрығымен Алиментариус кодексі ұлттық комитеті бекітілді. Құрылымдық қайта құруға байланысты құрамды өзектендіру жүргізілді және ведомствоаралық үйлестіру кеңесі құрылды Кодекс Алиментариус (бұдан әрі—МХСКА) (ҚР ДСМ КЗПП 22.05.2018 ж. №103 бұйрығы).

Кодекс Алиментариус мәселелері жөніндегі ведомствоаралық үйлестіру кеңесі тамақ қауіпсіздігі саласындағы ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейтуге, техникалық регламенттерді Дүниежүзілік сауда ұйымының (ДСҰ) халықаралық талаптары мен нормаларына сәйкес үйлестіруге, "Кодекс Алиментариус" Комиссиясының бейінді комитеттерінің жұмысына жәрдемдесуге, тамақ өнімдерінің халықаралық стандарттарын әзірлеу және оны халықаралық деңгейде қорғау бөлігінде ұлттық ұстанымдарды қалыптастыруға бағытталған.


Ұлттық Байланыс құрылымының, Алиментариус Кодексінің мәселелерін ілгерілету бойынша ведомствоаралық өзара іс-қимылдың тұрақтылығына қол жеткізу, сондай-ақ Кодекс Алиментариус туралы барлық мүдделі тұлғалардың хабардар болу деңгейін арттыру үшін Кодекс Алиментариус мәселелері жөніндегі Ведомствоаралық үйлестіру кеңесінің 2021 жылға арналған жылдық жұмыс жоспары әзірленді.